Otomatik ve manuel pastal serme ve kesim makinalar?m?z ile ayl?k 120.000 adet ¨ıretim!
Almanya, Fransa, Yunanistan, Libya, Cezayir, M?s?r, Tunus, Kuveyt, Rusya ihracatlar?!
Moda ve trend a??rl?kl?,kaliteli ??k ¨ır¨ınler; devaml? b¨ıy¨ıyen koleksiyon!